Over GroeiWijzer

Welk doel heeft de GroeiWijzer? De GroeiWijzer geeft je inzicht in de richting die jij op wilt in het onderwijs, en de kracht waarmee je dat wilt.

Waarom heb je de GroeiWijzer bedacht? Ik geloof in de eigen drive en energie van onderwijsmensen. Wat voor onderwijs wil jíj graag geven? Wat inspireert jou? Zo’n instrument was er nog niet. Nu wel.

Wat krijg ik terug als ik de GroeiWijzer invul?

Afscheidsindex   – de mate waarin je bereid bent oude patronen los te laten

Welkomstindex  – de mate waarin je nieuwe patronen verwelkomt

Spanningsmeter – de mate waarin jouw ambities op gespannen voet staan met je huidige werksituatie

Nieuwsgierigheid – de mate waarin je, vanuit je eigen belangsteling, zoekt naar nieuwe mogelijkheden

Voor wie is de GroeiWijzer geschikt?

Voor scholen die op weg gaan met onderwijsvernieuwing

Voor leerkrachten die voor zichzelf willen bepalen waar ze staan en hoe ze verder willen groeien

Voor schoolleiders die geloven in de aspiraties en knowhow van hun team, en daar een objectief beeld van willen krijgen

Andere geledingen Hoe staan de ouders tegenover de school? Wat denken leerlingen? Ook voor deze groepen is de GroeiWijzer geschikt

Wat is het?  Een vragenlijst. Duur: ongeveer 20 minuten. U ontvangt een uitgebreid verslag. Indien gewenst met nabespreking.

Wat is het onderscheid met andere methodes om onderwijsvernieuwing te begeleiden? De meeste methodes meten vooral de vaardigheden. De Groeiwijzer gaat een niveau dieper en meet wat je van binnen voelt. Daar kun je veel verder mee komen.

Is de GroeiWijzer gericht op ICT? Onder andere, maar er komen veel meer aspecten van vernieuwing aan bod. ICT is relevant, voorzover het rijker leren mogelijk maakt.

Is de GroeiWijzer te gebruiken voor het vormgeven van vernieuwingsbeleid van een school? De GroeiWijzer is daar bij uitstek voor geschikt. Je steekt als het ware een peilstok in je eigen organisatie. Het is ook uitstekend geschikt als nulmeting en eindmeting.

Wat zijn de kosten? zie het menu.

 

 


logo-groeiwijzer